Bölgesel Kentsel Dönüşüm

Bölge Bazlı Kentsel Dönüşüm Programı, Kuştepe gibi bütünlüklü ele alınarak dönüştürülmesi gereken alanlarda uygulanacak programı içermektedir. Ayrıca 11 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm odaklı 1/1000 Ölçekli Şişli Dolapdere – Piyalepaşa Bulvarları Ve Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planı çalışmasında “Sağlıklaştırılacak” ve “Yeniden Düzenlenecek” alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar için yine alan bazlı kentsel dönüşüm programı doğrultusunda kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülecektir.

Kentsel dönüşüm kapsamında “Sağlıklaştırılacak” ve “Yeniden Düzenlenecek” alanlarda imar hakkı kademeli olarak belirli yüzdelerde arttırılarak uygulama yapılacaktır. 1000 m²’den büyük parsellerde %10 artış, 2000 m²’den büyük parsellerde %20 artış ve 3000 m²’den büyük parsellerde %30 artış olacak şekilde uygulama yapılabilecektir.

1/1000 ölçekli plan 5 Ocak 2023 tarihinde Şişli Belediye Meclisinden geçmiştir. Hâlihazırda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinden geçmesi beklenmektedir.