Şişli'de "Bina Tamamlama Sigortası" ile ‘’Sigortalı Kentsel Dönüşüm" dönemi başladı!

Şişli’de deprem riskine karşı vatandaşlarımızın güvende olması için önemli bir adım attık! KENTHAŞ ve Quick Sigorta iş birliğiyle başlattığımız “Sigortalı Kentsel Dönüşüm” modeliyle, Şişli’nin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa edeceğiz.

Bina Yenileme Programı

Bina Yenileme Programı içeriğinde, ulusal finans ve sigorta kurumlarından oluşan iş ortaklarıyla birlikte bir güvence ve teminat sistemi oluşturulmuştur ve yapı tamamlama sigortası bulunmaktadır.

 

Kenthaş’ın kuruluşundan bu yana yapı bazlı gelen başvuru ve sonrasındaki süreçleri sistematik hale getiren Parsel Bazlı Bina Yenileme Programı, hak sahiplerinin web sitesi, telefon ile yaptığı görüşmeler, yüz yüze yaptığı görüşmeler aracılığıyla başvuru yapmalarını ve bu süreçle ilgili bilgi almalarını sağlamaktadır. Bilgi alan hak sahiplerinin arsa payı baz alınarak %50 (+1) salt çoğunluğu sağladıklarına dair başvuru formuna atacakları imzalar (bu imzalar yalnızca niyet beyanı niteliğinde olup herhangi bir resmi bağlayıcılığı bulunmamaktadır) ile Kenthaş, bir imar kapasitesi çalışması yaparak hak sahiplerini bilgilendirici toplantı düzenler. Bu çoğunluğu sağlamayan hak sahiplerinin başvuru süreci sonlandırılır. Süreci devam eden parseller için ise imar kapasitesi ile ilgili sunumun ardından hak sahipleri, tercihlerini Kenthaş’a bildirerek Kenthaş’ın çalışmaya devam etmesini ve böylece ön modeller oluşturarak fizibilite çalışmaları yapmasını ister. Yapılan fizibilite ve ön model çalışması hak sahiplerine sunularak hak sahiplerinin süreci devam edip etmeyeceğine karar vermesi beklenir. Uzlaşı sağlandıktan sonra sürecin devam etmesini isteyen hak sahipleri için Kenthaş’ın belirlediği kriterleri sağlayan yapımcılardan uygun olan seçilir ve yapının yenilenmesi süreci fiili olarak başlar. 

Bu programın faaliyetleri sürecinde Kenthaş uzman danışma kadrosu ve teknik personelleri ile Şişlililere ücretsiz hizmet vererek hak sahiplerine güven esaslı bir yol göstericilik yapmaktadır.

ÖN BAŞVURU FORMU

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad
+90
İlçeniz?
Onay kutusu