Bina Güçlendirme Programı

Çeşitli nedenlerden dolayı yıkılıp yeniden yapılması mümkün olmayan yapılar ve tescilli yapılar için tek çözüm olan güçlendirme, aynı zamanda malzeme, maliyet ve süre açısından daha avantajlı olduğu durumlarda da tercih edilmektedir. Bina Güçlendirme Programı, daha az karbon salınımı ve moloz atık oluşturduğundan ekolojik bir yaklaşım olarak Kenthaş’ın önemle üzerinde durduğu bir programdır. Program ortaklarımız; Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER)’dir

Kısıtlar

Bina çeşitli nedenlerden yıkılıp, yeniden yapıma müsait olmayabilir. (Tescilli bina söz konusu olabilir veya değişen imar yönetmeliği emsali düşürmüştür vs.)

Zaman

Bina bazında güçlendirme ile kentsel dönüşüm ~8 ay, yeniden yapımla gerçekleştirilen kentsel dönüşüm ~18 ay kadardır.

Gürültü

daha az gürültü kirliliği oluşturur

Maaliyet

%50 daha az maliyetlidir

Yeşil

Daha az karbon salınımı ve moloz atık oluşturduğu için daha az çevre kirliliğine neden olur.

Bina Güçlendirme Süreci

Halaskargazi caddesi ve çevresinde yoğunlaşan ve Şişli sınırları içerisinde bulunan Darülaceze yapıları, Harbiye Askeri Müzesi ve Kongre Merkezi gibi önemli donatı yapıların tescilli olması nedeniyle güçlendirme bu yapıların dayanıklılığını artırmak için önemli bir araç olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca Halaskargazi, Meşrutiyet, Ergenekon, Bozkurt, İnönü, Harbiye ve Teşvikiye mahallelerini içeren sit alanında da tescilli yapılar yoğunlaşmaktadır. Özellikle tescilli yapılar olmak üzere sit alanı sınırları içerisinde kalan ve sit sınırı dışında kalan diğer tescilli yapıların nitelikli varlığının korunabilmesi için güçlendirme yöntemlerinin olduğunu vurgulamak gerekmektedir.

SSS

Güçlendirme ile ilgili sıkça sorulan sorular

 Bina bazında güçlendirme ile kentsel dönüşüm ~8 ay, yeniden yapımla
gerçekleştirilen kentsel dönüşüm ~18 ay, kadardır,
 %50 daha az maliyetlidir,
 Daha az gürültü kirliliği oluşturur,
 Daha az karbon salınımı ve moloz artık oluşturduğu için daha az çevre kirliliğine
neden olur.
 Ayrıca bina, çeşitli nedenlerden yıkılıp yeniden yapıma müsait olmayabilir, örn.
tescilli bina söz konusudur veya değişen imar yönetmeliği emsali düşürmüştür
vs.

İmar Durumu: Güçlendirme izni için ilgili müdürlüğe başvurmadan önce, imar
durumu belgesi düzenlenmesi için dilekçe verilir.

 Güçlendirme izin dilekçesi: Yapının Güçlendirilmesinin mümkün olduğuna dair
2018 Deprem Yönetmeliğine göre analize dayalı çalışmaların sonucunda
hazırlanmış, ilgili kurumca düzenlenen Teknik Rapor ile taşınmaz maliklerinin
4/5 oranını sağlayacak noter onaylı muvafakatnamesi birlikte, güçlendirme izin
dilekçesi belediyeye sunulacaktır.
 Mimari proje, güçlendirme statik projesi, zemin etüd raporu: Proje müellif
belgeleri, yapının güçlendirmeden önceki ve sonraki durumuna ait performans
analizi raporu.
 Yapı denetim firması evrakları: Yapıya ilişkin bilgi formu, yapı denetim
taahhütnamesi, denetçi ve yardımcı eleman evrakları, izin belgesi, tescil belgesi,
 Şantiye şefi evrakları: Şantiye şefi taahhütnamesi, diploması, ikametgah belgesi,
yapı müteahhidi ile sözleşmesi.
 Uygulama firması evrakları: Yapı müteahhit taahhütnamesi, vergi levhası, imza
sirküleri, yeterlilik ve faaliyet belgesi, yapı müteahhidi ile mal sahibi arasında
yapılan Noter Onaylı Sözleşme.

 Betonarme Mantolama (Kolon güçlendirme, Kiriş güçlendirme)
 Karbon ve cam lifli polimerler (Mevcut kolonda karbon lifli polimer sargı)
 Sismik izolatör (Sismik izolatör ile güçlendirme)
 Enerji sönümleyiciler ile prefabrik yapıda güçlendirme
 Tarihi yapılarda tekstil donatılı harçlarla güçlendirme

Binayı boşaltmaya gerek kalmadan dıştan güçlendirmeye uygun bulunması için
özellikle düzgün bir yük dağılımı yapabilecek rijitliğe sahip kat döşemeleri, iyi
derecede beton kalitesi ve düzenli bir bina gerekir. Dıştan güçlendirme bazen
bina dış akslarına çelik çapraz elemanlar ekleme şeklinde olabilir, bazen de bu
çaprazlar yerine enerji sönümleyici dediğimiz sismik damperler konulabilir.
Yine bina dışından betonarme çerçeve ekleme yöntemleri de mevcut.