Şişli Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dayanıklılık Programı

Kenthaş Kent Hizmetleri A.Ş. Şişli ilçesi sınırları içerisinde yapısal riskleri azaltmak amacıyla; afet öncesi alınacak önlemler, ilgili eğitimler, AKOM, afet sırasında ve sonrasında yapılacakları içeren Şişli Kentsel Dayanıklılık Programını hayata geçirmiştir.

Şişli'de

20.052 yapıdan 18.891 adedi (%94.2) betonarme

Şişli'deki

yapıların çoğu 5-6 katlı binalardan oluşuyor.

Şişli'de

bulunan 20.052 yapıdan 18.569’u 2000 yılı öncesi inşa edilmiştir.

Şişli

İlçe yapı nizamı incelendiğinde ise bitişik nizam yapı düzeni yaygındır

Şişli'de "Bina Tamamlama Sigortası" ile ‘’Sigortalı Kentsel Dönüşüm" dönemi başladı!

Şişli’de deprem riskine karşı vatandaşlarımızın güvende olması için önemli bir adım attık! KENTHAŞ ve Quick Sigorta iş birliğiyle başlattığımız “Sigortalı Kentsel Dönüşüm” modeliyle, Şişli’nin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa edeceğiz.

Deprem Güçlendirme Derneği ile iş birliği yapan ilk ve tek belediye kurumu

Bina Güçlendirme
Ada Bazlı Dönüşüm
Bölgesel Kentsel Dönüşüm
Bina Yenileme
Akom
Riskli Bina Yıkım Programı

Çözüm Ortaklarımız

Kentsel Dönüşüm Programına Başvurmak İster misiniz?

Haberler